När du besöker Gallerian i Pandemitider!

Covid 19-pandemin innebär att vi alla är skyldiga att förhålla oss till de Allmänna råden som myndigheterna har utfärdat. Vi vill ge dig upplysningar om hur du kan göra dina inköp säkrare och undvika onödig kontakt när du gör dina nödvändiga besök.
  • Gallerian har tre ingångar, använd den som är närmast den butik du skall besöka, se ritning så får du vägledning för bästa väg.
  • När du väljer närmaste väg till den butiken du skall besöka är det bra med utrymme på Galleria- gatan och lättare att hålla avstånd.
  • Om alla besökare väljer närmaste ingång till den butik man skall besöka kommer betydligt färre möten att äga rum.
  • Om ni är flera i familjen så utse en som handlar, då minskar vi riskerna att smitta sprids.
  • Att minska antalet besök genom att planera och handla mera vid varje tillfälle är klokt.
  • Handla på tider då det är färre besökare i butiker samt på Galleriagatan, i allmänhet är detta direkt på morgonen, efter lunch samt innan stängning.
  • Tänk på att inte ta spontanmöten med bekanta i butik eller på Galleriagatan.
  • Respektera reglerna så skyddar du dig själv och andra!

Galleria Kalix 195x280 v47 -20 COVIDINFO 3png

Galleria Kalix alla öppettider hittar du på sidan "Butikernas Öppettider".